logo

EM GROUP jest doświadczonym operatorem logistycznym, świadczącym usługi z obszaru TSL (Transport Międzynarodowy – Spedycja – Logistyka). Realizujemy przede wszystkim zlecenia drogowego przewozu przesyłek całopojazdowych (FTL).

Ochrona środowiska

EM Group mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego przyjął następujące zasady zarządzania:

  • w ramach polityki zakupowej rozpatrujemy wyłącznie pojazdy spełniające europejskie normy spalin Euro6
  • cała flota poddawana jest regularnej diagnostyce, w tym przede wszystkim silników, zapewniającej kontrolę nad sprawnością urządzeń i niedopuszczającej do przekroczenia dopuszczalnego prawem poziomu emisji spalin
  • kierowcy przechodzą regularne szkolenia w zakresie eco-drivingu minimalizując ilość zużywanego paliwa
  • spedytorzy optymalizują siatkę przejazdów uwzględniając długość tras i ich przebieg, by redukować ilość spalanego paliwa oraz ograniczać przejazd przez obszary zaludnione oraz o znaczącej wadze dla środowiska
Dzięki nowoczesnej flocie auta EM Group spełniają normy spalin Euro6!
Nowy serwis WWW!

Nowy serwis WWW!

Mamy nową stronę internetową wykonaną w technologii RWD [Responsive Web Design].

Lore consequismodipit exero eugait ate dunt l
acipsum ver si exer autpat.
TEL +48 519 805 548

 

a p j